Sedumtak ger en bättre boendeupplevelse

Taket är en av de viktigaste delarna på din fastighet. Taket ser till att insidan av din bostad skyddas från väder och vind. Än så länge är inte sedumtak det vanligaste i Stockholm eller i Sverige heller för den delen heller. Men sedumtak har blivit alltmer populärt av flera anledningar. Det har bland annat visat sig att människor tilltalas väldigt mycket av de gröna takens utseende. Att sedumtaken är iögonfallande och harmoniska är inget som kan undgår någon, men de andra fördelarna är inte alltid lika tydliga.

När du bor i en bostad med sedumtak kommer du märka vilka isolerande inverkan taket har, både från att släppa ut och in värme. På vintern kommer du märka att ditt hem är varmare medan din kostnad inte ökar och på sommaren kommer du märka att det inte blir lika varmt inomhus som tidigare trots att det är riktig exotisk värmebölja ute.

Sedumtak - stockholm
Sedumtak stockholm

Sedumtak och nordiskt klimat

Sedumtak klarar det nordiska klimatet utan problem, trots att det är stor variation i temperatur, nederbörd och solsken. En av sedumens utmärkta egenskaper är att växterna tar upp och binder upp till 50% av regnvatten som kommer. Därför blir dräneringen betydligt mycket billigare än att installera dyra avloppssystem för dagvatten. Man kan även välja att behandla sedumen med extra substrat och då kan taket ta hand om till 95% av vattnet.

Sedan skyddar även sedumen taket från UV-strålningen vilket gör att det kan hålla länge. Detta gör att du slipper stressen med att behöva fundera över om du kommer behöva byta taket.

En bättre upplevelse med sedumtak

Eftersom taket ändå behöver finnas på bostaden kan man kombinera funktionen med något som estetiskt vackert och då får en bättre boendeupplevelse. De fördelarna som tagits upp i inlägget är enbart några få, vill du läsa om alla fördelar med sedum kan du göra det här. Sedumtak ger dig en bättre boendeupplevelse.