Bloggar och smygreklam

Allt fler företag vänder sig till bloggare för att sina produkter uppmärksammade. Det kan vara ett mycket kostnadseffektivt tillvägagångssätt för att exponeras för en större massa men gör man det inte på ett etiskt och lagligt sätt kan det bli en dyr historia.

iStock_000016855411XSmall

Marknadsföringslagen gäller även för sociala medier så som bloggar, YouTube-kanaler och Instagram-konton. Lagen är tydlig med att det måste framgå att det är reklam om man får betalt i utbyte mot att exponera något.

Det är ett problem idag att företagare marknadsför sina varumärken på omärkta annonsplatser. För företagare gäller det att följa de riktlinjer som finns och ta sitt ansvar. Det är helt ok att skicka ut varuprov i PR syfte men det är inte tillåtet att kräva eller uppmana bloggaren att skriva om produkterna eller erbjuda betalt för det.

För bloggare är det tillåtet att skriva om vilka varumärken man vill så länge man inte får ekonomisk ersättning för det. Det kan naturligtvis kännas smickrande att bli uppmärksammad och erbjuden gratis prylar eller ekonomisk ersättning men om man får betalt från ett företag för att skriv om deras produkter måste det markeras som reklam. Man kan också riskera att få problem med Skatteverket om intäkter och moms inte redovisas ordentligt.