En god bok är alltid en upplevelse att läsa, skönlitteratur med historisk bakgrund ger ett mervärde

brabokDet är viktigt att läsa skönlitteratur för att man lär sig nya saker om livet och omvärlden även man blir bättre i språket. När man läser en god bok får bättre fantasi och ser världen på ett nytt sätt. Glöm inte att läsa kan vara meningsfullt även en bok kan verka hälsofrämjande.

En studie gjord vid Göteborgs universitet på åtta sjukskrivna, tidigare läsvana kvinnor, visar att lätt läsning påverkade deras hälsa positivt.
Att läsa skönlitteratur är ett utmärkt sätt att närma sig en historisk period och uppleva en annan tid och en annan plats! Genom att läsa skönlitteraturen blir man klokare och utveckla sin talförmåga och lär sig mer om samhället samt om världen.
Idag blir allt vanligare att läsa på surfplattor, men de ger inte samma känsla som riktiga böcker. En del läsare väljer fortfarande fysiska böcker att kunna bläddra och känna papper mellan fingrarna!

Upplevelserna tar liksom aldrig slut om man fortsätter att läsa.